Integritetspolicy

JuristDirekt > Integritetspolicy

Version 2019-09-09

JuristDirekts dataskyddspolicy för kunder
Från och med 2018-05-25 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR. Med anledning av det har JuristDirekt tagit fram denna dataskyddspolicy.
Genom att använda JuristDirekts tjänster, accepterar du denna dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att JuristDirekt använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.
JuristDirekt värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur JuristDirekt samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@juristdirekt.com.
Policyn gäller om en kund använder, har använt eller har uttryckt en avsikt att använda de tjänster som JuristDirekt innehåller, inklusive sådana förhållanden som etablerats innan policyn trädde i kraft.
1. Definitioner
Kund betyder en fysisk person som använder, har använt eller har utryckt en önskan att använda JuristDirekts tjänster.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter är en behandling.
2. Ansvarig för personuppgifter
JuristDirekt Nordic AB, 556889-7291, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.
3. Kategorier av personuppgifter
Personuppgifter kan inhämtas från en kund genom dennes användning av våra tjänster. Kategorier som JuristDirekt samlar in och behandlar är bland annat identifieringsuppgifter så som namn, kontaktinformation så som mailadress, kommunikationsuppgifter så som fråga som kund ställer till JuristDirekt, uppgifter relaterade till tjänsterna som kunden använder och köper samt uppgifter om vanor, preferenser och kundnöjdhet.
4. Syfte och laglig grund för behandlingen av personuppgifter
JuristDirekt behandlar kundens personuppgifter i flera syften. Nedan följer en redogörelse för respektive behandling.
4.1 Syfte med behandlingen
• För att kunna besvara frågor online och för att kunna hantera köp av JuristDirekts tjänster.
• För att kunna hantera bokning med JuristDirekts jurister.
• För att kunna hantera kundserviceärenden.
• För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för     samtliga kunder.
4.2
• För att kunna erbjuda kunder marknadsföring
• För att kunna hantera klienter som anlitar vår förmedlingstjänst
• För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller att förhindra förebygga och utreda brott mot företaget
• För att kunna fullgöra JuristDirekts rättsliga förpliktelser
• För att kunna kvalitetssäkra våra tjänster
Behandling som utförs
• Lagring av de uppgifter du lämnar till oss
• Leverans av våra tjänster till kund
• Identifikation och kontroll av ålder på kund
• Hantering av betalning
• Adresskontroll
• Hantering av reklamation
• Hantering av kommunikation (via telefon, digitala kanaler inklusive sociala medier)
• Framtagande av underlag för att kunna förbättra vårt produktsortiment
• Analys av uppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig produkter (marknadsföring)
4.3 Laglig grund för behandling av personuppgifter
De flesta personuppgifter som vi behandlar är utifrån att vi ska kunna fullgöra ett avtal med kunden. Vi kan även komma att behandla personuppgifter utifrån att vi har ett berättigat intresse av att behandla dem. Det kan även vara så att vi behandlar personuppgifter på den grunden att du samtyckt till det.
5. Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Vi kommer att dela dina personuppgifter med företag som vi samarbetar med för att kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder.
Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi inte styr över hur personuppgifterna lämnas till företaget och hur den behandlas.
När ett företag självständigt behandlar personuppgifter är det företagets personuppgiftspolicy tillämplig på hanteringen.
6. Så länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för ändamålet. De uppgifter som vi behöver spara på grund av bokföringslagen kommer att sparas en längre period.
7. Kundens rättigheter
Kund har rätt att begära följande av JuristDirekt:
•    Kräva att personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga
•    Kräva radering av personuppgifter
•    Få ut kopia på de personuppgifter som behandlas av JuristDirekt
•    Återkalla samtycket till behandling av personuppgifter. Observera att detta gäller enbart då den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke
8. Om cookies
JuristDirekt innehåller så kallade cookies (kakor) enligt lagen om elektronisk kommunikation. JuristDirekt använder så kallade sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Cookien används för att inloggningshantering och sidans funktioner ska fungera korrekt.
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
9. Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då JuristDirekt är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer JuristDirekt att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.