Miljö & Diskrimineringspolicy

JuristDirekt > Miljö & Diskrimineringspolicy

Miljö- och diskrimineringspolicy JuristDirekt Nordic AB

Miljöpolicy

JuristDirekt Nordic AB ska sträva efter att vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle och ska kontinuerligt utveckla sitt miljöarbete och därigenom direkt och/eller indirekt kunna påverka medarbetare, samarbetspartners, klienter och agenter.

Resurshushållning och cirkulär ekonomi ska genomsyra verksamheten och därigenom aktivt inspirera och informera samtliga involverade i och runt JuristDirekt Nordic AB:s verksamhet.

Diskrimineringspolicy

JuristDirekt Nordic AB accepterar inte någon form av diskriminering, då det inte är i enlighet med våra värderingar. Ovidkommande skäl för direkt eller indirekt diskriminering såsom hudfärg, kön, längd, vikt, etnisk tillhörighet, religiös trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder räknas inte av JuristDirekt Nordic AB som godtagbara skäl för hindersprövning vad gäller anställning av medarbetare, samarbetspartners, klienter eller agenter.

Om någon anser sig ha lämnats utanför denna policy, vänligen vidarebefordra Er ståndpunkt per email: support@juristdirekt.com